Danh mục Sơn epoxy tầng hầm
Sơn epoxy tầng hầm
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN001
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN001 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN002
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN002 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN003
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN003 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN004
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN004 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN005
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN005 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN006
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN006 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN007
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT chuyên ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN008
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN008 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn Interline 704 White
4,740,000
Sơn interline 704 là loại sơn bồn hàng epoxy tuân theo tiêu chuẩn FDA,hai thành phần, chịu được nhiều ...
SƠN EPOXY VẢY THỦY TINH INTERZONE 505 CHỊU HÓA CHẤT VÀ MÀI MÒN INTERNATIONAL
5,906,250
Sơn interzone 505 international  có hàm lượng VOC thấp, là hệ sơn epoxy vảy thủy tinh, Interzone 505 là ...
Sơn Interline 704 Grey
4,740,000
Sơn interline 704 là loại sơn bồn hàng epoxy tuân theo tiêu chuẩn FDA,hai thành phần, chịu được nhiều ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red
6,240,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C935 Carribean Blue
4,110,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C935 Carribean Blue sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D053 Stone
5,040,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D053 Stone sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B125 Sand
5,040,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B125 Sand sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D979 Blue
4,560,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D979 Blue sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 F684 Suft Grey
3,990,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 F684 Suft Grey sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 K724 Storm Grey
4,410,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 K724 Storm Grey sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn