Giới thiệu Sơn epoxy chống axit

http://epoxy.vn/vn/son-epoxy-chong-axit.html
Sơn epoxy chống axit
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red
6,240,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C935 Carribean Blue
4,110,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C935 Carribean Blue sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D053 Stone
5,040,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D053 Stone sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B125 Sand
5,040,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B125 Sand sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D979 Blue
4,560,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D979 Blue sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 F684 Suft Grey
3,990,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 F684 Suft Grey sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 K724 Storm Grey
4,410,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 K724 Storm Grey sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L549 Signal Green
3,720,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L549 Signal Green sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L274 Red
3,720,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L274 Red sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài khơi, ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 Y999 Black
3,570,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 Y999 Black sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B000 White
4,050,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B000 White sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn lót Epoxy dẫn điện Rainbow 1098W
3,496,350
Sơn lót Epoxy dẫn điện Rainbow 1098W dùng cho nền xi măng, sàn bê tông, cầu, ống thép, cấu trúc ...
Sơn epoxy Rainbow chịu dầu mỡ màu trắng 4556 Màu trắng và trắng ngà voi
5,866,575
Sơn epoxy Rainbow chịu dầu mỡ màu trắng 4556 Màu trắng và trắng ngà voidùng cho nền xi măng, sàn bê ...
Sơn lót Epoxy chống ăn mòn Rainbow No.1075 Màu Trắng, Xám
2,445,300
Sơn lót Epoxy chống ăn mòn Rainbow No.1075 Màu Trắng, Xám dùng cho nền xi măng, sàn bê tông, cầu, ...
Sơn lót Epoxy chống ăn mòn Rainbow No.1075 Màu nâu
2,182,180
Sơn lót Epoxy chống ăn mòn Rainbow No.1075 Màu nâu dùng cho nền xi măng, sàn bê tông, cầu, ống ...
Sơn Epoxy 1074 Rainbow chịu mài mòn màu xám nâu
2,799,225
Sơn Epoxy 1074 Rainbow chịu mài mòn màu xám nâu dùng cho nền xi măng, sàn bê tông, cầu, ống thép, ...
Sơn lót Epoxy trong suốt Rainbow 1073
2,230,800
Sơn lót Epoxy trong suốt Rainbow 1073 dùng cho nền xi măng, sàn bê tông, cầu, ống thép, cấu trúc ...
Sơn Epoxy Rainbow 1061GF thành phần chất rắn cao màu #18 03 25 26
3,989,700
Sơn Epoxy Rainbow 1061GF thành phần chất rắn cao màu #18 03 25 26 dùng cho nền xi măng, sàn bê tông, ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn