Sơn sàn epoxy
Hempaline Prepare 110 là chất trám trét bê tông epoxy Hempel
1,000
Hempaline Prepare 110 được khuyến nghị làm chất trám khe cho bê tông trước khi thi công các sản phẩm epoxy ...
Hempaline Prepare 120 sơn lót hempel
1,000
Hempaline Prepare 120 được khuyên dùng để sơn lót cho thép, bê tông và các chất nền khác trước khi thi ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN001
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN001 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN002
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN002 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN003
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN003 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN004
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN004 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN005
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN005 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN006
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN006 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN007
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT chuyên ...
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN008
2,828,400
Sơn phủ nền bê tông epoxy Benzo EXN008 Dùng làm lớp sơn sàn bê tông phủ màu đã được lót Epoxy EXLBT ...
Sơn lót nền bê tông nhà xưởng epoxy Benzo EXLBT
2,554,800
Sơn lót nền bê tông nhà xưởng epoxy Benzo EXLBT làm sơn lót đầu tiên trên nền sàn bê tông đã được ...
Sơn Epoxy Intertherm 891 Aluminium
3,630,000
Sơn Epoxy Intertherm 891 là 1 lớp sơn nhôm phủ cho các mặt ngoài của bồn chứa, bể chứa nhiên liệu hoặc ...
Sơn Interline 982 Prim Rose
5,430,000
Sơn interline 982 sơn lót bồn chứa bể chứa hãng international, là lớp lót dành cho bể chứa bằng bê tông ...
Interbond 201 Surf Grey
3,600,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Interbond 201 Signal Green L549
3,180,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Interbond 201 Red Oxide
3,060,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Interbond 201 Màu Storm Grey Xám Sáng
3,060,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red
6,240,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn